دانلود فیلم و سریال شهرزاد ، گلشیفته ، ساخت ایران http://massmailer.ir 2018-05-23T13:12:08+01:00 text/html 2018-05-23T06:56:53+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود قسمت جدید نهم سریال گلشیفته رایگان http://massmailer.ir/post/19 <h2>دانلود سریال گلشیفته قسمت نهم 9</h2><p><a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-episod-nine-golshifteh-vsco-film/">https://www.linkedin.com/pulse/dl-episod-nine-golshifteh-vsco-film/</a></p><p>دانلود قسمت نهم 9 سریال گلشیفته&nbsp;، دانلود قسمت نهم گلشیفته با کیفیت عالی ، دانلود گلشیفته قسمت جدید ، دانلود رایگان سریال گلشیفته قسمت نهم ، دانلود قسمت نهم گلشیفته با لینک مستقیم ، دانلود قانونی سریال گلشیفته قسمت نهم ، دانلود قسمت 9 گلشیفته ، دانلود رایگان سریال گلشیفته با لینک مستقیم ، دانلود رایگان قسمت نهم سریال گلشیفته ، <a href="http://www.namasha.com/v/pA8i11aB">دانلود قسمت 9 گلشیفته</a>&nbsp;، دانلود سریال گلشیفته رایگان قسمت نهم 9 ، دانلود قسمت جدید سریال گلشیفته ، دانلود گلشیفته قسمت جدید ، سریال گلشیفته قسمت نهم 9 ، <a href="http://taghriraat.ir/part-nine-golshifteh/">دانلود قسمت 9 گلشیفته</a>&nbsp;، دانلود قسمت 9 سریال گلشیفته با لینک مستقیم ، دانلود رایگان گلشیفته قسمت نهم ، دانلود قانونی و انلاین سریال ایرانی گلشیفته قسمت جدید نهم 9 با کیفیت عالی</p><h2>دانلود سریال گلشیفته قسمت نهم</h2><p><a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-episod-nine-golshifteh-vsco-film/">دانلود گلشیفته قسمت 9 رایگان با لینک مستقیم</a></p><p>دانلود رایگان گلشیفته قسمت نهم 9 ، دانلود سریال گلشیفته قسمت نهم ، دانلود قسمت نهم سریال گلشیفته با لینک مستقیم ، دانلود قسمت 9 سریال گلشیفته ، دانلود گلشیفته قسمت نهم</p> text/html 2018-05-23T06:56:53+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود سریال ساخت ایران 2 فصل دوم قسمت چهارم رایگان و قانونی http://massmailer.ir/post/18 <h2>دانلود قسمت چهارم فصل دوم ساخت ایران</h2><p><a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-episod-four-sakhte-iran-vsco-film/">https://www.linkedin.com/pulse/dl-episod-four-sakhte-iran-vsco-film/</a></p><p><strong><a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-episod-four-sakhte-iran-vsco-film/">دانلود فصل 2 ساخت ایران 2 قسمت چهارم 4</a></strong></p><p>دانلود سریال ساخت ایران 2 قسمت 4 چهارم با لینک مستقیم ، دانلود فصل دوم 2 ساخت ایران قسمت چهارم 4&nbsp;با کیفیت عالی ، دانلود رایگان سریال ساخت ایران فصل دوم قسمت جدید چهارم 4 دانلود قانونی ، دانلود ساخت ایران 2 قسمت جدید ، دانلود قانونی و رایگان سریال ساخت ایران فصل 2 قسمت 4 ، دانلود قسمت 4 ساخت ایران 2 با کیفیت عالی ، دانلود رایگان سریال ساخت ایران فصل جدید ، قسمت چهارم ساخت ایران 2 ، <a href="http://www.namasha.com/v/3kHBGGWT">دانلود قسمت چهارم ساخت ایران فصل دوم</a>&nbsp;، دانلود رایگان و قانونی سریال ساخت ایران 2 قسمت جدید ، دانلود مستقیم و رایگان سریال ساخت ایران قسمت چهارم با لینک مستقیم و کیفیت عالی ، <a href="http://taghriraat.ir/part-four-sakhte-iran/">سریال ساخت ایران&nbsp; 2 قسمت 4</a>&nbsp;، دانلود ساخت ایران 2 قسمت چهارم</p><h2>دانلود قسمت چهارم فصل دوم ساخت ایران</h2><p>دانلود انلاین و قانونی ساخت ایران 2 قسمت چهارم ، دانلود قسمت 4 از فصل جدید ساخت ایران ، فصل جدید ساخت ایران قسمت چهارم با لینک مستقیم ، دانلود ساخت ایران 2 قسمت چهارم 4 کیفیت عالی</p> text/html 2018-05-20T21:05:12+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود فصل سوم شهرزاد قسمت چهاردهم سریال شهرزاد http://massmailer.ir/post/17 <p>دانلود سریال شهرزاد قسمت چهاردهم ، دانلود فصل سوم شهرزاد قسمت چهاردهم ، دانلود قسمت 14 فصل سوم شهرزاد با لینک مستقیم ، دانلود فصل 3 شهرزاد قسمت چهاردهم با لینک مستقیم و کیفیت 1080 رایگان ، دانلود قسمت چهاردهم فصل سوم شهرزاد</p><h2>دانلود قسمت چهاردهم فصل سوم شهرزاد</h2><p>دانلود سریال شهرزاد قسمت چهاردهم ، دانلود فصل سوم شهرزاد قسمت چهاردهم با لینک مستقیم ، دانلود قسمت 14 فصل سوم سریال شهرزاد ، دانلود رایگان قسمت چهاردهم فصل سوم شهرزاد ، دانلود قسمت 14 فصل سوم شهرزاد ، دانلود سریال شهرزاد قسمت چهاردهم با لینک مستقیم رایگان</p><p><img src="https://media.licdn.com/dms/image/C4D12AQH7TnjtIbMHJA/article-inline_image-shrink_1500_2232/0?e=2126476800&amp;v=beta&amp;t=RHaPLItvlCPNE9d4hD5odT7jsDs91u4pGqDSLwo_ams" data-media-urn="urn:li:digitalmediaAsset:C4D12AQH7TnjtIbMHJA"></p><h2>دانلود سریال شهرزاد فصل سوم</h2><p>نام سریال : <strong>شهرزاد</strong></p><p>فصل : <strong>سوم 3</strong></p><p>قسمت : <strong>چهاردهم 14</strong></p><p>کارگردان : حسن فتحی</p><p>نویسنده : حسن فتحی و نغمه ثمینی</p><p>تهیه کننده : محمد امامی</p><p>تاریخ انتشار : دوشنبه 31 اردیبهشت ۱۳۹۷</p><p>رمز قسمت چهاردهم : دوشنبه 31 اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت 8 صبح</p><p>کلمات کلیدی : <a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-shahrzad-episod-fourteen-vsco-film/" target="_blank" rel="noopener"><strong>دانلود قسمت چهاردهم فصل سوم شهرزاد</strong></a> - <strong>دانلود سریال شهرزاد قسمت چهاردهم </strong>- <strong>دانلود فصل سوم شهرزاد قسمت چهاردهم</strong></p><h2><a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-shahrzad-episod-fourteen-vsco-film/" target="_blank" rel="noopener">دانلود سریال شهرزاد فصل 3 قسمت چهاردهم</a></h2><p>پخش : هنر نمای پارسیان - اپرا - ویسکو فیلم - دانلود قسمت چهاردهم 14 فصل سوم 3 سریال شهرزاد</p> text/html 2018-05-20T21:05:12+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود فیلم آینه بغل با لینک مستقیم و کیفیت 5K http://massmailer.ir/post/15 <h2>دانلود رایگان فیلم آینه بغل با لینک مستقیم</h2><p>دانلود رایگان فیلم آینه بغل با لینک مستقیم ، دانلود آینه بغل با لینک مستقیم کیفیت 1080 ، <strong>دانلود فیلم آینه بغل</strong> با کیفیت HD ، دانلود فیلم آینه بغل با کیفیت 4K&nbsp; ، دانلود آینه بغل فیلم پربیننده سینما ، دانلود فیلم آینه بغل با لینک مستقیم و کیفیت عالی ، دانلود فیلم آینه بغل رایگان ، دانلود رایگان فیلم آینه بغل کیفیت عالی ، <strong>دانلود فیلم رایگان آینه بغل با لینک مستقیم</strong> ، فیلم آینه بغل از ویسکو فیلم ، دانلود فیلم آینه بغل از رسانه تصویری هنر اول ، دانلود فیلم آینه بغل با کیفیت 720 ، دانلود فیلم آینه بغل با کیفیت 480 ،&nbsp;<a href="http://taghriraat.ir/ayneh-baghal-download-movie/">فیلم دانلود آینه بغل با کیفیت 1080 عالی</a></p><p><a href="http://tamasha.com/v/AJ1gW">دانلود فیلم رایگان اینه بغل با کیفیت 4K , 1080</a>&nbsp;دانلود فیلم آینه بغل با کیفیت 1080 با لینک مستقیم ، دانلود مستقیم آینه بغل رایگان و قانونی با کیفیت عالی</p><h2>دانلود فیلم آینه بغل</h2><h2><a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-ayne-baghal-vsco-film/">https://www.linkedin.com/pulse/dl-ayne-baghal-vsco-film/</a></h2><p>دانلود فیلم آینه بغل از رسانه هنر اول و تصویری ویسکو فیلم با لینک مستقیم مراجعه به وب سایت ویسکو فیلم VscoFilm.ir</p><p><br></p><p><a href="http://tamasha.com/v/AJ1gW">آینه بغل در تماشا</a></p><p><a href="http://taghriraat.ir/ayneh-baghal-download-movie/">دانلود آینه بغل</a>&nbsp;دانلود</p> text/html 2018-05-13T22:08:59+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود سریال شهرزاد قسمت 13 سیزدهم فصل سوم http://massmailer.ir/post/14 <p>دانلود سریال شهرزاد فصل سوم قسمت سیزدهم 13 ، دانلود قسمت 13 فصل 3 شهرزاد ، سریال شهرزاد قسمت سیزدهم از فصل سوم با لینک مستقیم و کیفیت 1080<br> <img src="https://media.licdn.com/dms/image/C4D12AQH_f4sfgNGdGQ/article-inline_image-shrink_1000_1488/0?e=2125872000&amp;v=beta&amp;t=uac19OvC9FKxuGB0utX_qBun7pHj1JHPqqXV53AM1_E"></p><h2>دانلود سریال شهرزاد فصل سوم</h2><h3>مشخصات سریال :</h3><p>نام سریال :&nbsp;<strong>شهرزاد</strong></p><p>فصل :&nbsp;<strong>سوم 3</strong></p><p>قسمت :&nbsp;<strong>سیزدهم 13</strong></p><p>کارگردان&nbsp;:&nbsp;حسن فتحی</p><p>نویسنده :&nbsp;حسن فتحی و نغمه ثمینی</p><p>تهیه کننده : محمد امامی</p><p>تاریخ انتشار :&nbsp;دوشنبه 24 اردیبهشت ۱۳۹۷</p><p>رمز قسمت دوازدهم : دوشنبه ساعت 8 صبح</p><p>کلمات کلیدی :&nbsp;<strong>دانلود قسمت سیزدهم فصل سوم شهرزاد</strong>&nbsp;-&nbsp;<strong>دانلود قسمت سیزدهم فصل سوم شهرزاد</strong><strong>&nbsp;</strong>-&nbsp;<strong>دانلود سریال شهرزاد فصل سوم قسمت سیزدهم</strong></p><p><a href="https://www.tarafdari.com/user/512883">https://www.tarafdari.com/user/512883</a></p><p><a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-shahrzad-episod-thirteen-vsco-film/">https://www.linkedin.com/pulse/dl-shahrzad-episod-thirteen-vsco-film/</a></p><p>دانلود رایگان سریال شهرزاد قسمت جدید با لینک مستقیم ، قسمت سیزدهم فصل سوم شهرزاد رایگان با لینک مستقیم ،&nbsp;دانلود سریال شهرزاد فصل سوم قسمت سیزدهم 13 ، دانلود قسمت 13 فصل سوم شهرزاد با لینک مستقیم ، دانلود شهرزاد قسمت سیزدهم</p><p>پخش : هنر نمای پارسیان - اپرا -&nbsp;ویسکو فیلم&nbsp;- دانلود قسمت سیزدهم 13 فصل سوم 3 سریال شهرزاد - دانلود فصل سوم شهرزاد</p><h2>دانلود فصل سوم سریال شهرزاد قسمت سیزدهم</h2><p><!--more--></p> text/html 2018-05-08T12:33:23+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود سریال گلشیفته قسمت جدید چهارشنبه از اپرا http://massmailer.ir/post/13 <p><strong>دانلود قسمت هفتم گلشیفته</strong> ، دانلود سریال گلشیفته قسمت هفتم 7 ، دانلود قسمت 7 گلشیفته رایگان ، دانلود آنلاین و قانونی سریال گلشیفته قسمت هفتم</p><p><img class="aligncenter wp-image-738 size-large" src="http://www.vscofilm.ir/wp-content/uploads/2018/03/33a31ec3-23dd-4259-9cba-52e4f9e57be5-1024x250.jpg" alt="دانلود قسمت هفتم 7 سریال گلشیفته" width="1024" height="250"></p><h3>مشخصات سریال :</h3><p><span style="color: #ff0000;">نام سریال :</span> <strong>گلشیفته</strong></p><p><span style="color: #ff0000;">قسمت :</span>&nbsp;<b>هفتم 7</b></p><p class="r"><span style="color: #ff0000;">کارگردان&nbsp;:</span> بهروز شعیبی</p><p><span style="color: #ff0000;">نویسنده :</span> خشایار الوند</p><p><span style="color: #ff0000;">تهیه کننده :</span> علی اکبر نجفی</p><p><span style="color: #ff0000;">تاریخ انتشار :</span>&nbsp;19 اردیبهشت 97</p><p><span style="color: #ff0000;">تاریخ انتشار نهایی فیلم :</span> چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397</p><p><span style="color: #ff0000;">پخش :</span> ویسکو فیلم _ VscoFilm - دانلود قسمت هفتم گلشیفته رایگان با لینک مستقیم</p><p><span style="color: #ff0000;">کلمات کلیدی :</span> دانلود سریال گلشیفته قسمت جدید ، دانلود گلشیفته قسمت 7 ، دانلود رایگان قسمت هفتم سریال گلشیفته ، دانلود قانونی و رایگان سریال گلشیفته قسمت هفتم ، دانلود قسمت 7 گلشیفته رایگان ، دانلود گلشیفته قسمت هفتم به صورت رایگان از رسانه ویسکو فیلم ، قسمت هفتم سریال گلشیفته ، دانلود قسمت هفتم گلشیفته با کیفیت عالی ، دانلود قسمت هفتم سریال گلشیفته از رسانه ویسکو فیلم ، دانلود سریال گلشیفته قسمت هفتم با لینک مستقیم</p><p><span style="color: #ff0000;">لینک ها :&nbsp;</span><a href="http://tamasha.com/v/6l03o">دانلود قسمت هفتم 7 گلشیفته</a> - <a href="https://www.tarafdari.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-7-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85/510684">دانلود سریال گلشیفته قانونی قسمت هفتم</a> - <a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-episod-seven-golshifteh-vsco-film/">دانلود انلاین قسمت&nbsp; هفتم 7 گلشیفته</a></p> text/html 2018-05-08T12:33:23+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود قسمت دوم فصل دوم ساخت ایران 2 با کیفیت عالی http://massmailer.ir/post/12 <p><strong>دانلود قسمت دوم ساخت ایران</strong> ، دانلود رایگان سریال ساخت ایران قسمت دوم 2 ، دانلود قسمت جدید ساخت ایران قسمت 2 دوم آنلاین با لینک مستقیم و کیفیت عالی</p><p><img class="aligncenter wp-image-881 size-full" src="http://www.vscofilm.ir/wp-content/uploads/2018/03/8e164685-0805-47d8-a82a-d6c2fd6f11b6.jpg" alt="دانلود قسمت دوم 2 فصل دوم سریال ساخت ایران" width="750" height="500"></p><h3>مشخصات فیلم :</h3><p><span style="color: #ff0000;">نام سریال :</span>&nbsp;<b>ساخت ایران</b></p><p><span style="color: #ff0000;">فصل :</span>&nbsp;<b>دوم 2</b></p><p><span style="color: #ff0000;">قسمت :</span>&nbsp;<b>دوم 2</b></p><p class="r"><span style="color: #ff0000;">کارگردان&nbsp;:</span>&nbsp;برزو نیک نژاد</p><p><span style="color: #ff0000;">تهیه کننده :</span>&nbsp;سید امیر پروین‌حسینی</p><p><span style="color: #ff0000;">تاریخ انتشار :</span> دوشنبه 19 اردیبهشت ۱۳۹۷</p><p><span style="color: #ff0000;">کلمات کلیدی :</span> دانلود سریال ساخت ایران قسمت جدید ، دانلود قسمت دوم ساخت ایران با لینک مستقیم ، دانلود ساخت ایران قسمت 2 ، دانلود قسمت دوم ساخت ایران با لینک مستقیم ، دانلود قسمت 2 ساخت ایران با کیفیت عالی ، دانلود رایگان ساخت ایران قسمت جدید دوم ، دانلود قانونی قسمت 2 ساخت ایران تمامی کیفیت ها و با لینک مستقیم از رسانه ویسکو فیلم ، دانلود رایگان ساخت ایران ، قسمت دوم ساخت ایران ، سریال ساخت ایران قسمت دو 2 ، دانلود قسمت 2 دو ساخت ایران</p><p><span style="color: #ff0000;">لینک ها :</span> <a href="http://tamasha.com/v/EDVom">دانلود رایگان قسمت 2 ساخت ایران</a>&nbsp;- <a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-episod-two-sakhte-iran-vsco-film/">دانلود سریال ساخت ایران فصل دوم قسمت دوم</a> - <a href="https://www.tarafdari.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-2-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-4k/510714">قسمت دوم فصل دوم ساخت ایران</a></p><p><br></p> text/html 2018-05-07T15:22:06+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود فیلم کمدی انسانی با لینک مستقیم http://massmailer.ir/post/11 <p><strong>دانلود فیلم کمدی انسانی</strong>&nbsp;،&nbsp;دانلود فیلم&nbsp;رایگان کمدی انسانی با بازی هومن سیدی ، دانلود فیلم رایگان کمدی انسانی از سینما ، دانلود فیلم کمدی انسانی ، فیلم کمدی انسانی فیلم سینما و نمایش پخش خانگی ، دانلود فیلم کمدی انسانی با لینک مستقیم ، دانلود فیلم رایگان کمدی انسانی ، دانلود فیلم جدید کمدی انسانی تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی ، تصاویر و دانلود رایگان فیلم کمدی انسانی</p><div class="slate-resizable-image-embed slate-image-embed__resize-full-width"><img src="https://media.licdn.com/dms/image/C4D12AQFuaYXEpCMIvw/article-inline_image-shrink_1500_2232/0?e=2125267200&amp;v=beta&amp;t=yPAQUD2mskAiAR4cA2zJBhfUVA2th2s8OBiXvyV8PVY" data-media-urn="urn:li:digitalmediaAsset:C4D12AQFuaYXEpCMIvw" data-li-src="https://media.licdn.com/dms/image/C4D12AQFuaYXEpCMIvw/article-inline_image-shrink_1500_2232/0?e=2125267200&amp;v=beta&amp;t=yPAQUD2mskAiAR4cA2zJBhfUVA2th2s8OBiXvyV8PVY"></div><h3>مشخصات فیلم</h3><p>نام فیلم :&nbsp;&nbsp;<strong>کمدی انسانی</strong></p><p>ژانر :&nbsp;فیلم های اجتماعی</p><p>کارگردان : محمدهادی کریمی</p><p>تهیه کننده : محمدهادی کریمی</p><p></p><h3>بازیگران :</h3><p>علیرضا شجاع‌نوری، هومن سیدی، آرمان درویش، لیلا زارع، فرخ نعمتی، هستی مهدوی‌فرد ، مهوش افشارپناه، عباس احمدی‌مطلق، سعیده عرفان، زینب قادری، حمیدرضا سام‌خانیان، فتاح نظریان، بابک جعفریه، عطا مرادی و بهاره کیان‌افشار با حضور نیکی کریمی/بازیگران نوجوان: ایلیا نصراللهی، سام غفوری</p><h3>خلاصه داستان :</h3><p>فیلم داستان پسرک بی نام و نشانی را از دوران کودکی تا بزرگسالی روایت می کند که از روز تولد متوجه تفاوت آشکار خود با دیگران می شود. او چپ دست است و عقایدی متفاوت از همفکرانش دارد اما.. هم اکنون برای&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/pulse/download-movie-human-comedy-vsco-film/">دانلود فیلم کمدی انسانی با لینک مستقیم</a>&nbsp;میتوانید از وب سایت های معتبر فیلم ، ویسکو فیلم به صورت قانونی اقدام کنید و از صاحب اثر حمایت فرمایید .</p><p>فروش در سینما : در حال فروش در سینما</p><p>تاریخ اکران در سینما : 27 آذر 96</p><p>زمان پخش&nbsp;در شبکه نمایش خانگی : اردیبهشت ماه 1397</p><p>پخش در شبکه نمایش خانگی :&nbsp;<a href="http://www.vscofilm.ir/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ویسکو فیلم</a>&nbsp;- VscoFilm</p><p>سایر عوامل فیلم :</p><p>نویسنده: محمدهادی کریمی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، صدابردار: بابک اردلان، صداگذار: علیرضا علویان، طراح گریم: شهرام خلج، موسیقی: بهزاد عبدی، طراح صحنه و لباس: علی نصیری‌نیا، مدیر تولید و مجری طرح: محمدباقر طسوجی، جانشین تولید، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: حمید غفاریان، عکس: حبیب مجیدی</p> text/html 2018-05-05T07:38:37+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود قسمت دوازده 12 فصل سوم سریال شهرزاد http://massmailer.ir/post/10 <p><span style="color: #ff0000;">کلمات کلیدی :</span> <strong><a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-shahrzad-episod-twelve-vsco-film/">دانلود سریال شهرزاد قسمت دوازدهم</a> </strong>- <strong><a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-shahrzad-episod-twelve-vsco-film/">دانلود فصل سوم شهرزاد قسمت دوازدهم</a></strong></p><p>دانلود قسمت دوزادهم فصل سوم شهرزاد , دانلود شهرزاد قسمت 12 , دانلود رایگان شهرزاد قسمت دوازدهم , دانلود قسمت جدید فصل سوم شهرزاد , دانلود شهرزاد قسمت دوازدهم , دانلود رایگان سریال شهرزاد قسمت دوازدهم 12 , دانلود قسمت دوازدهم 12 فصل سوم شهرزاد , دانلود شهرزاد قسمت دوازدهم 12 , سریال شهرزاد قسمت دوازدهم , قسمت دوازدهم فصل سوم شهرزاد , دانلود فصل سوم شهرزاد قسمت دوازدهم , دانلود سریال شهرزاد قسمت دوازدهم 12 , دانلود فصل سوم سریال شهرزاد قسمت دوازدهم , دانلود شهرزاد قسمت دوازدهم رایگان , فصل سوم شهرزاد قسمت 12 , دانلود رایگان و خرید قانونی قسمت دوازدهم فصل سوم شهرزاد , خرید سریال شهرزاد قسمت دوازدهم 12 فصل سوم جدید , وب سایت شهرزاد و دانلود قسمت دوازدهم , دانلود قسمت دوازدهم فصل سوم شهرزاد رایگان با لینک مستقیم</p><h2><a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-shahrzad-episod-twelve-vsco-film/">دانلود سریال شهرزاد فصل سوم قسمت دوازدهم</a></h2> <a href="https://www.aparat.com/v/x4iPS">دانلود قسمت 12 فصل 3 شهرزاد</a> , <a href="http://www.namasha.com/v/EHjvev3c">دانلود قسمت دوازدهم فصل سوم شهرزاد</a> , <a href="http://tamasha.com/v/B7e8m">قسمت دوازدهم فصل سوم شهرزاد</a> , <a href="http://mihanvideo.com/v/5G1lO/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_12_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_1080p">دانلود قسمت دوازدهم فصل سوم شهرزاد</a> text/html 2018-04-27T21:44:39+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود قسمت یازدهم فصل سوم شهرزاد http://massmailer.ir/post/9 <p><strong>دانلود قسمت 11 یازدهم فصل 3 سوم سریال شهرزاد</strong>&nbsp;، سریال شهرزاد قسمت یازدهم رایگان با کیفیت 1080p ، دانلود فصل سوم سریال شهرزاد قسمت یازدهم 11 رایگان</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-986" src="http://www.vscofilm.ir/wp-content/uploads/2018/04/shirin-shahrzad.png" alt="" width="457" height="464"></p><h2>دانلود قسمت یازدهم فصل سوم شهرزاد</h2><h3>مشخصات سریال :</h3><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نام سریال :</span>&nbsp;<strong>شهرزاد</strong></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">فصل :</span>&nbsp;<strong>سوم 3</strong></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قسمت :</span>&nbsp;<b>یازدهم 11</b></p><p class="r"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کارگردان&nbsp;:</span>&nbsp;حسن فتحی</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نویسنده :</span>&nbsp;حسن فتحی و نغمه ثمینی</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تهیه کننده :</span>&nbsp;محمد امامی</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تاریخ انتشار :&nbsp;</span>دوشنبه 10 اردیبهشت ۱۳۹۷</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">رمز قسمت یازدهم :&nbsp;</span>دوشنبه 10 اردیبهشت</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلمات کلیدی :</span>&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-episod-eleven-season-three-shahrzad-vsco-film/">دانلود قسمت یازدهم فصل سوم شهرزاد</a>&nbsp;- دانلود سریال شهرزاد قسمت یازدهم -&nbsp;<a href="https://www.tarafdari.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8/963636/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85">دانلود فصل سوم شهرزاد قسمت یازدهم</a></p> text/html 2018-04-27T21:42:41+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود فیلم دختر عمو پسر عمو http://massmailer.ir/post/8 <p><a href="https://www.linkedin.com/pulse/download-uncle-cousin-vsco-film/"><strong>دانلود فیلم&nbsp;دختر عمو پسر عمو</strong></a>&nbsp;، دانلود فیلم جدید به نام&nbsp;دختر عمو پسر عمو ، دانلود فیلم دختر عمو و پسر عمو از سینما ، دانلود فیلم رایگان دختر عمو و پسر عمو ، فیلم&nbsp;دختر عمو پسر عمو پر فروش ترین فیلم سینما و نمایش پخش خانگی ،&nbsp;<a href="https://www.tarafdari.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8/963634/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85">دانلود فیلم دختر عمو پسر عمو با لینک مستقیم</a>&nbsp;، دانلود فیلم رایگان دختر عمو و پسر عمو با بازی مجید صالحی ، فیلم دختر عمو پسر عمو تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی ، تصاویر فیلم&nbsp;دختر عمو و پسر عمو</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-338" src="http://www.vscofilm.ir/wp-content/uploads/2017/12/13950526000844_PhotoL.jpg" alt="دانلود فیلم دختر عمو و پسر عمو" width="600" height="418"></p><h2>دانلود فیلم دختر عمو و پسر عمو</h2><h3>مشخصات فیلم</h3><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نام فیلم :&nbsp;</span>&nbsp;<strong>دختر عمو و پسر عمو</strong></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ژانر :</span>&nbsp;فیلم های اجتماعی ، فیلم های کمدی</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کارگردان :&nbsp;</span>روح انگیز شمس</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تهیه کننده :&nbsp;</span>محمود غلامی و قربان محمدپور</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">بازیگران :&nbsp;</span>مجید صالحی، نیوشا ضیغمی، لاله مرزبان، فاطمه گودرزی، مریم امیرجلالی، محمود عزیزی، مهدی صبایی و نسیم فروغ و معصومه محمدپور</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خلاصه داستان :</span>&nbsp;داستان «پسر عمو دختر عمو» درباره زندگی یک پسر عمو و دختر عمو است که در زندگی خانوادگی شان اختلافات زیادی به وجود می‌آید. آنها با دستور و راهنمایی‌های پدربزرگ خود مجبور می‌شوند تمامی اختلافات خانوادگی شان را حل کنند…</p> text/html 2018-04-27T14:36:50+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود فیلم و سریال های شبکه نمایش خانگی http://massmailer.ir/post/7 <h2>سریال عاشقانه</h2><p>بدون شک نقطه اوج کار منوچهر هادی با این سریال پربیننده و شاید میتوان گفت برترین سریال شبکه نمایش خانگی از دید مردم دانست . منوچهر هادی در این سریال از بازیگران مطرحی استفاده کرد ، زندگی مرفعی که امضا منوچهر هادی به حساب می آید و معمولا فیلم و سریال های خویش به سبک زندگی قشر پایین مرتبط نمیشود . سریال عاشقانه از همان قسمت های ابتدایی به بیننده جذابیت را به خوبی القا میکرد . بازیگران نقش خود را به جا بازی میکردند و داستانی تقریبا متفاوت را میدیدیم . برای دانلود سریال عاشقانه میتوانید بر روی لینک کلیک کنید .</p><h2>فیلم آینه بغل</h2><p><strong>آینه بغل</strong>&nbsp;بر خلاف فیلم به یک کارگر ساده نیازمندیم از همان ابتدا پیش میرفت که میتواند یکی از پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما باشد ، منوچهر هادی همواره انتخاب بازیگر را به درستی انجام داده و ببینده خود را همیشه ثابت نگه نداشته ، آینه بغل انتقادات زیادی داشت و این امر طبیعی در زمینه فیلم های پرفروش سینما است . فیلم آینه بغل پس از نهنگ عنبر دومین فیلم پرفروش سینما ایران قرار گرفت که میتواند برگ برنده ای برای این کارگردان جوان باشد . در فیلم آینه بغل بازیگرانی همچون محمد رضا گلزار ، جواد عزتی ، یکتا ناصر و نازنین بیاتی نقش های اصلی این فیلم را بازی میکنند و این فیلم قرار است طبق تاریخ اولیه پخش هفدهم اردیبهشت ماه در شبکه نمایش خانگی به طور سراسری به پخش برسد . برای&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/pulse/dl-ayne-baghal-vsco-film" target="" title="">دانلود فیلم آینه بغل</a>&nbsp;میتوانید بر روی لینک کلیک کنید .</p><h2>دیگر فیلم و سریال های منوچهر هادی</h2><p>اولین فیلم منوچهر هادی به نام&nbsp; تلاطم نام داشت . از دیگر فیلم هایش میتوان به قرنطینه ، یکی میخواد باهات حرف بزنه ، دنیای پرامید ، زندگی جای دیگریست ، به کارگر ساده نیازمندیم و چند فیلم را نیز نویسندگی کرده است . از سریال های تلویزیونی منوچهر هادی میتوان به خداحافظ بچه ، خوب بد زشت و امین اشاره کرد ، همچنین چند تله فیلم نیز ساخته است .</p><p>منبع : ویسکو فیلم - Vscofilm.ir</p><p><br></p><h2 style="text-align: center;">دانلود فصل سوم سریال شهرزاد</h2><p>سریال شهرزاد سریالی درام ، عاشقانه و تاریخی محصول کشور ایران است که به کارگردانی «حسن فتحی» پخش آن از سال ۱۳۹۴ اغاز شده‌ است و بازیگرانی چون «ترانه علیدوستی»، «علی نصیریان»، «شهاب حسینی»،&nbsp;«پریناز ایزدیار»، «مصطفی زمانی»، «غزل شاکری»، «رویا نونهالی»، «مهدی سلطانی سروستانی»، «رضا کیانیان»، «امیر جعفری»، «گلاره عباسی» و «آتنه فقیه‌نصیری» در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. سریال شهرزاد در شانزدهمین ۱۶ جشن حافظ نامزد ۶ جایزه شد و ۴ جایزه از جمله بهترین مجموعه و بهترین بازیگر مرد را بدست آورد. دانلود فصل سوم شهرزاد با لینک مستقیم ، دانلود فصل سوم سریال شهرزاد ، دانلود سریال شهرزاد فصل سوم با لینک مستقیم ، دانلود فصل سوم شهرزاد با کیفیت عالی</p><h3>داستان سریال فصل ۳ :</h3><p>داستان فصل سوم شهرزاد از زمان کودتای ۲۸ مرداد به بعد اتفاق می‌افتد و بیشتر مضمونی رمانتیک دارد و می‌توان آن را ملودرامی عشقی جنایی تعریف کرد و …</p><h3>بازیگران شهرزاد :</h3><p>ترانه علیدوستی ، شهاب حسینی ، مصطفی زمانی ، پریناز ایزدیار ، مهدی سلطانی سروستانی ، پرویز فلاحی پور ، گلاره عباسی ، سهیلا رضوی ، فریبا متخصص ، هومن برق نورد ، امیر حسین فتحی ، رامین ناصر نصیر ، نسیم ادبی ، آتنه فقیه نصیری ، ناهید مسلمی ، پاشا جمالی ، نهال دشتی ، معصومه بیگی ، محسن ننقبیان ، نوید گودرزی ، سام نوری ، شکر خدا گودرزی ، امیر کاوه آهنین جان ، سیامک حلمی ، جواد زیتونی ، فرهاد مهدوی ، مهری السادات آل آقا ، مهران نائل ، مجید سعیدی ، هوشنگ قنواتی زاده ، بهزاد داوری ، پوریا میاندهی ، شهاب اشکان ، هوتن شاطری پور ، امیر شریعت ، محسن مروی ، الهام نامی ، احمد شینی ، مهسا نصیری ، کامران ریحان پور ، بهشته آلیان ، علی عراقچی …</p><p>با حضور : امیر جعفری و رضا کیانیان</p><h3>سایر عوامل شهرزاد 3 :</h3><p>نویسنده : نغمه ثمینی و حسن فتحی ، تهیه کننده : سید محمد امامی ، کارگردان : حسن فتحی</p><h2><a href="https://www.linkedin.com/pulse/download-shahrzad-vsco-film/">دانلود فصل سوم شهرزاد</a></h2><h2 style="text-align: center;">دانلود سریال گلشیفته</h2><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نام سریال :</span>&nbsp;<strong>گلشیفته</strong></p><p class="r"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کارگردان&nbsp;:</span>&nbsp;بهروز شعیبی</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نویسنده :</span>&nbsp;خشایار الوند</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تهیه کننده :</span>&nbsp;علی اکبر نجفی</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلمات کلیدی :</span>&nbsp;دانلود سریال گلشیفته ، دانلود قانونی گلشیفته ، دانلود گلشیفته کامل ، سریال گلشیفته ، دانلود سریال گلشیفته با لینک مستقیم</p><h3><span style="color: rgb(255, 0, 0);">بازیگران :</span></h3><p>هومن سیدی در نقش هومن ، سیامک انصاری در نقش فولاد ، شیلا خداداد در نقش مژگان ، مهدی هاشمی در نقش حبیب ، مهناز افشار در نقش گلشیفته ، نازنین بیاتی در نقش گلی، امیر مهدی ژوله در نقش وحید ، محمد بحرانی در نقش ضیا، بهاره کیان افشار در نقش سعیده ...</p><h3><span style="color: rgb(255, 0, 0);">داستان سریال گلشیفته&nbsp;:</span></h3><p>پروفسور از دنیارفته و پست ریاست به «راحله گلشیفته» می‌رسد، نتایج کنکور اعلام شده و «گلی دلگشا» رتبه یک ریاضی را کسب کرده، «مژگان میرزایی»، شانس حضور در المپیک بعدی را پیدا می‌کند و هرکدام از ادامه مسیر بی‌خبرند و ...</p><p>&nbsp;</p><h2><a href="https://www.linkedin.com/pulse/golshifteh-vsco-film/">دانلود سریال گلشیفته رایگان</a></h2><h2 style="text-align: center;">دانلود سریال ساخت ایران فصل دوم</h2><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نام سریال :</span>&nbsp;<b>ساخت ایران</b></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">فصل :</span>&nbsp;<b>دوم 2</b></p><p class="r"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کارگردان&nbsp;:</span>&nbsp;برزو نیک نژاد</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تهیه کننده :</span>&nbsp;سید امیر پروین‌حسینی</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلمات کلیدی :</span>&nbsp;دانلود سریال ساخت ایران ، دانلود فصل دوم ساخت ایران ، دانلود ساخت ایران فصل دوم ، دانلود رایگان فصل دوم سریال ساخت ایران 2</p><h3><span style="color: rgb(255, 0, 0);">بازیگران :</span></h3><p>امین حیایی ، محمدرضا گلزار ، محسن کیایی ، سحر دولتشاهی ، مهران احمدی ، سارا بهرامی</p><h3><span style="color: rgb(255, 0, 0);">داستان ساخت ایران فصل جدید :</span></h3><p>ژاکلین کشته می‌شود و توتونچی به دنبال غلام است...</p><h2><a href="https://www.linkedin.com/pulse/serials-sakhte-iran-vsco-film/">دانلود فصل دوم ساخت ایران</a></h2> text/html 2018-04-18T21:13:59+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود رایگان فیلم زرد http://massmailer.ir/post/6 <p><strong>دانلود فیلم زرد</strong> ، دانلود فیلم رایگان زرد با بازی بهرام رادان و ساره بیات ، دانلود فیلم رایگان زرد از سینما ، فیلم زرد فیلم سینما و نمایش پخش خانگی ، دانلود فیلم زرد با لینک مستقیم ، دانلود فیلم رایگان زرد ، دانلود فیلم جدید زرد تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی ، تصاویر و دانلود فیلم زرد</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-240" src="http://www.vscofilm.ir/wp-content/uploads/2018/02/x1477464432549.jpg.pagespeed.ic_.BoXn_-USlK.jpg" alt="تصاویر فیلم زرد" width="1350" height="900"></p><h3>مشخصات فیلم</h3><p><span style="color: #ff0000;">نام فیلم :&nbsp;</span> <strong>زرد</strong></p><p><span style="color: #ff0000;">ژانر :</span>&nbsp;فیلم های اجتماعی</p><p><span style="color: #ff0000;">کارگردان : </span>مصطفی تقی زاده</p><p><span style="color: #ff0000;">تهیه کننده : </span>کامران مجیدی</p><p><span style="color: #ff0000;">بازیگران :&nbsp;</span></p><p>بهرام رادان، ساره بیات، شهرام حقیقت‌دوست، بهاره کیان‌افشار و مهرداد صدیقیان. امیرعلی نبویان، آناهیتا درگاهی، علیرضا استادی، متین ستوده، مرتضی تقی‌زاده، علی صالحی، شهروز دل‌افکار، رومینا رفیعا، رضا شمس‌الدین، فرهاد مهدوی، حسین نائینی و حسین مهری</p><p><br></p> text/html 2018-04-18T21:13:03+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود رایگان فیلم آینه بغل http://massmailer.ir/post/5 <p><strong>دانلود فیلم آینه بغل</strong>&nbsp;با لینک مستقیم ، دانلود فیلم جدید منوچهر هادی به نام آینه بغل ، دانلود فیلم آینه بغل با بازی جواد عزتی ،&nbsp;&nbsp;دانلود فیلم آینه بغل از ویسکو فیلم ، دانلود فیلم رایگان آینه بغل ، فیلم آینه بغل پر فروش ترین فیلم سینما و نمایش پخش خانگی ، دانلود فیلم جدید آینه بغل با لینک مستقیم ، دانلود فیلم رایگان آینه بغل با بازی محمد رضا گلزار ، فیلم آینه بغل تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی ، تصاویر فیلم آینه بغل</p><p><img class="aligncenter size-large wp-image-172" src="http://www.vscofilm.ir/wp-content/uploads/2018/01/ayenehbaghal12-1024x682.jpg" alt="فیلم آینه بغل" width="1024" height="682"></p><h3>مشخصات فیلم</h3><p><span style="color: #ff0000;">نام فیلم :&nbsp;</span> <strong>آینه بغل</strong></p><p><span style="color: #ff0000;">ژانر :</span> فیلم های اجتماعی ، فیلم های کمدی</p><p><span style="color: #ff0000;">کارگردان :</span> منوچهر هادی</p><p><span style="color: #ff0000;">تهیه کننده : </span>منصور سهراب پور و امیر پروین حسینی</p><p><span style="color: #ff0000;">بازیگران :</span> محمدرضا گلزار / جواد عزتی&nbsp;/ نازنین بیاتی / مه لقا باقری / یکتا ناصر&nbsp;/ سیامک صفری / غلامرضا نیکخواه / بهاره رهنما&nbsp;/ امیرعباس گلاب</p><p><br></p> text/html 2018-04-18T21:12:13+01:00 massmailer.ir ایمان ایمانی دانلود رایگان فیلم لاتاری http://massmailer.ir/post/4 <p><strong>دانلود فیلم لاتاری</strong> ، دانلود فیلم رایگان&nbsp;لاتاری با لینک مستقیم ، دانلود رایگان فیلم&nbsp;لاتاری با کیفیت 1080</p><p><img class="aligncenter size-large wp-image-811" src="http://www.vscofilm.ir/wp-content/uploads/2018/03/96-11-c18-1824-1024x682.jpg" alt="دانلود فیلم لاتاری" width="1024" height="682"></p><h3>مشخصات فیلم</h3><p><span style="color: #ff0000;">نام فیلم :&nbsp;</span> <strong>لاتاری</strong></p><p><span style="color: #ff0000;">ژانر :</span>&nbsp;فیلم های اجتماعی</p><p><span style="color: #ff0000;">کارگردان : </span>محمدحسین مهدویان</p><p><span style="color: #ff0000;">تهیه کننده : </span>سید محمود رضوی</p><p><span style="color: #ff0000;">بازیگران :&nbsp;</span></p><p>ساعد سهیلی، زیبا کرمعلی، هادی حجازی فر، جواد عزتی و حمید فرخ نژاد</p><p><br></p>